Kiire info
välistrasside avariidest
telefonil 523 4563


VASTAME ÖÖPÄEVARINGSELT

VIIMASED UUDISED

02 okt

LASTE JOONISTUSVÕISTLUS "MINA MÄRKAN!"

AS Valga Vesi kutsub järjekordselt eelkooliealisi lapsi osa võtma Lõuna-Eesti Postimehe poolt korraldatud joonistusvõistlusest "Mina märkan!"

Seekord on meie teemaks VEEHALDJAD ning selle võitnud töö kaunistab 2020.a märtsikuu Lõuna-Eesti Postimehe kalendrit. 

Täpsemad võistlustingimused leiate siit.

 

 

02 okt

TORUSTIKE ÕHK-VESI PESU ÕPPEPÄEV VALGAS

Eesti vee-ettevõtete Liit (EVEL) koostöös Valga Vesi AS-iga ja Lokaator OÜ-ga korraldas 19. septembril 2019. a „Torustike õhk-vesi pesu õppepäeva“. Ürituse teoreetiline osa toimus Valgamaa Kutseõppekeskuses, praktiline õpe Valgas Kesva ja Nurme tänava piirkonnas.

Mitmetes vee-ettevõtetes on edukalt rakendatud veetorustike puhastamiseks õhk-vesi pesu meetodit. Õppepäevast osalejad said teadmisi, milliseid tulemusi see tehnoloogia võimaldab saavutada ja kuidas protsessi kõige optimaalsemalt korraldada.

Õppepäeval selgitas pikaajalise veetorustike hoolduse kogemusega OÜ Lokaator esindaja Arvo Saare, millistele asjaoludele tähelepanu pöörata ja kuidas õhu ning vee segul põhinevat pesutehnoloogiat parimal viisil kasutada. Õppepäeval osales üle 60 valdkonna spetsialisti.

Õppepäeva pildigalerii asub EVEL-i Facebooki lehel siin.

09 aug

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKTI NING VALGA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMISE PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE HANKED ON LÄBI VIIDUD

AS Valga Vesi on läbi viinud  riigihanked projektide "Tsirguliina veemajandusprojekt" ning "Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018" projekteerimis- ja ehitustöödeks. 

17. detsembril 2018 tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatus otsuse kiita heaks AS Valga Vesi taotlus „Tsirguliina veemajandusprojekt“.

Tsirguliina veetorustikke, mille rajamise aasta on teadmata, on alevikus kokku ca 2670 m. Vanad veetorustikud on amortiseerunud ning suur osa asula elanikkonnast on ühisveevärgisüsteemiga varustamata. Umbes 50 protsenti kanalisatsioonitorustikest on halvas seisukorras, enamik eramaju on ühiskanalisatsioonisüsteemiga ühendamata ning alevikus puudub kaasaegne aktiivmuda menetlusega reoveepuhasti. Projekti tulemusena paraneb joogiveekvaliteet ja tagatakse reovee kanaliseerimise võimalus kõigile Tsirguliina reoveekogumisala elanikele. Rekonstrueerimise järgselt vastavad Tsirguliina aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemid nõuetele ning väheneb pinnase ning pinna- ja põhjavee reostamise oht.

Projekti, mille kogumaksumus on 1 784 991,14 eurot, rahastatakse siseriikliku keskkonnaprogrammi (78,19%) ja AS Valga Vesi (21,81%) vahenditest.                                                              

        

20 mai

PROJEKTI "VALGA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMINE 2018" PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE HANGE

Kutsume teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses: "Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018" projekteerimis- ja ehitustööd.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete Registris, hanke viitenumber on 208364.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 11.juuni 2019 kell 11:00

Täiendav informatsioon:

Lea Ruuven, mob.nr: +372 5277997

e-post: lea.ruuven@gmail.com

Veenäitude teatamine

 

Avariitelefonid

Välistrasside avariid 24h: 

5234563

Tänavavalgustuse rikked: 

53080253 

 

Plaanilised veekatkestused

Hetkel plaanilisi veekatkestusi pole.

                 

 

Võta meiega ühendust

Anname endast parima, et leida Teie murele või ettepanekule lahendus.

 

Greaton CMS