Alates 01.01.2024 kehtivad teenustöödele uued hinnad:

 

LISATEENUSTE HINNAKIRI - Valga Vesi AS

 

Välistrasside avariid 24h

Tänavavalgustuse rikked

Uudised

Talv on kätte jõudnud, mistõttu meenutame, et pakase eest tuleb kaitsta ka veearvestit. Vältimaks selle külmumist, paneme kõikidele klientidele südamele, et külmakraadidega tasub üle vaadata oma veearvesti, et hoiduda hilisematest asjatutest kuludest.  

Vee külmumisel tekkiv jõud on väga suur ja seetõttu võib talvisel ajal torudesse jäänud vesi teha palju kahju. Lisaks torude lõhkemisele võib külm rikkuda ka veearvesti. Kuna arvestile sobiva töökeskkonna tagamine on tarbija ülesanne, tasub hoiduda riknemisega kaasnevatest kuludest. Talveks valmistumisel jagame näpunäiteid, kuidas veearvesti külmumist vältida.

Selle aasta juunis moodustati juhtrühm, kelle ülesanne on koostada 2025. aasta sügiseks veeteenuse riiklik strateegia kohalikke omavalitsusi ja vee-ettevõtteid kaasates, otsimaks lahendust kvaliteetse ühisveevärgi ja kanalisatsiooniteenuse tagamiseks mõistliku hinnaga ka pärast Euroopa Liidu toetuste lõppemist.

Ainuüksi järgmise kümne aasta jooksul on vaja teha üle miljardi euro investeeringuid, kuna väljavahetamist vajavad vananevad torustikud ja puhastusseadmed ning arendamist infotehnoloogiad. Lisaks suurendavad investeeringute vajadust lähiaastail karmistuvad keskkonnanõuded.

Kliimaministeeriumi veeosakonna juhataja Karin Krooni sõnul peavad väikesed vee-ettevõtted mõtlema liitumisele, nii nagu soovitab Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon, sest neil pole võimekust veeteenuse mõistiku hinna juures tegema vajalikke investeeringuid ega tagama kvalifitseeritud tööjõudu automatiseeritud seadmete hooldamiseks.

Juhtrühma kuuluvad Kliimaministeeriumi, Konkurentsiameti, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Terviseameti, Eesti Vee-ettevõtete Liidu, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Seltsi ja Eesti Omanike Keskliidu esindajad.

 

Välistrasside avariid 24h

Tänavavalgustuse rikked