Uudised

06 .10

PEDELI 4.PAISJÄRVE TÄNAVAVALGUSTUSE TÖÖD ON TEOSTAMISEL

Pedeli 4.paisjärve kergliikustee äärde, täpsemalt lõigul Pika tänava sillast kesklinna poole ja mis on hetkel veel pime, ehitab vastava hanke võitja Kagu Elekter OÜ tänavavalgustuse, millega tagatakse puhkealal ohutu ja turvaline liiklemine ning nõuetekohane ja kaasaegsete lahendustega tänavavalg...
26 .08

26. AUGUSTIST PALUME AS VALGA VESI KONTORI KÜLASTAMISEL KLIENTIDEL KANDA MASKI

26. augustist laieneb maskikandmise kohustus kõikidele avalikele siseruumidele, kus ei kontrollita COVID tõendit. Maske tuleb hakata kandma kõigis nendes avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu.
20 .07

AS VALGA VESI PROJEKTID ON SAANUD HOO SISSE

AS-l Valga Vesi on käsil mitu projekti: Lüllemäe veemajandusprojekt ning tänavavalgustuse projekt nimega Valga vald "Koolitee valgeks", millest viimase eesmärgiks on rajada uut ja täiendavat tänavavalgustust Tsirguliinas ja Harglas, et muuta nendes asulates liikuvate inimeste, eelkõige õpilaste koolitee pime...
02 .07

KAAGJÄRVE VEEMAJANDUSPROJEKT SAI KIK-i RAHASTUSE

15.juunil 2021 otsustas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnaprogrammi veemajanduse valdkonna taotlusvooru toetuse saajad.  AS-l Valga Vesi õnnestus sellest voorust saada rahastus Kaagjärve veemajandusprojektile. Projekti maksumus on 481 575 eurot, millest KIKi toetuse summa on 250 000 eurot ning AS Valga Vesi omafinantseering 231 575 eurot. Planee...
17 .05

SA keskkonnainvesteeringute keskuse eraisikute vee -ja kanalisatsioonitaristu rajamise taotlusvooru eelarve maht on täis

13.aprillil andis SA Keskkonnainvesteeringute Keskus teada, et kuigi eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetuse taotlusvoor lõppeb 20.aprillil 2021, on hetkel juba eelarve maht täis ja tõenäosus taotlusele positiivne otsus saada väike. Kogu vooru eelarve oli 15 326 036 eurot. 29.03.2021 seisuga o...
22 .03

EVEL pressiteade: „PUHAS VESI VÕIB LÕPPEDA“

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade 22. märts 2021. a Vee-ettevõtete Liit: „Puhas vesi võib lõppeda“ Tänasel rahvusvahelisel veepäeval teeb Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) üleskutse väärtustada puhast vett ning töötajaid, kes annavad igapäevaselt oma panus...
16 .02

UUS AVALDUSE BLANKETT LIITUMISTINGIMUSTE TAOTLEMISEKS 

Oleme välja töötanud uue avalduse blanketi liitumistingimuste taotlemiseks, mis on varasemast täpsem ning põhjalikum. Blankett on allalaaditav ning täidetav .docx formaadis. Avalduse lõpus on ära toodud nõutavad lisad, mille palume avaldusega kaasa panna. Uus blankett asub
03 .02

LÜLLEMÄE VEEMAJANDUSPROJEKTI PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖDE HANGE

Kutsume teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses: Lüllemäe veemajandusprojekt. Projekteerimis-ehitustööde hange. Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete Regist...
07 .12

KÜLMAKAHJUDE ENNETAMINE VEEVÄRGIS

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade Väike meeldetuletus majaomanikele! Inimeste tähelepanu on praegu suuresti suunatud koroonaviirusega seotud teemadele, kuid majaomanikud ei tohiks ära unustada ka torustike tervist. Eesti Vee-ettevõtete Liit tuletab meelde, et enne suuremaid talvekülmasid tuleb üle vaada...
02 .11

AS VALGA VESI PROJEKTIDE MEEDIAKAJASTUS LÕUNA-EESTI POSTIMEHES 

Hiljuti käis AS-s Valga Vesi külas Lõuna - Eesti Postimehe ajakirjanik Siim Saavik. Tänases, s.o 02.novembri ajalehes avaldati tema artikkel, kus juhatuse liige Jüri Teder räägib varsti lõppevatest ja käimasolevatest projektidest. Lähemalt on juttu lõpusirgel olevatest Valga valla tänavavalgustusprojektist ning Tsi...
20 .10

KÄIMAS ON PROJEKTI "VALGA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMINE 2018" LISAHANKE TÖÖD

Käesoleva aasta maikuus kuulutas AS Valga Vesi välja lisahanke projekti "Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018" raames. Hanke võitis Kagu Elekter OÜ, kes renoveerib tänavavalgustuse seal, kus vanad valgustid on veel asendamata uute energiasäästlike LED valgustitega - Jaanikese külas ja osaliselt järgmistel Valga l...
16 .10

PROJEKTI VALGA VALD "KOOLITEE VALGEKS" HANGE

Kutsume osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses: Valga vald "Koolitee valgeks". Projekti raames projekteeritakse ja ehitatakse tänavavalgustus Tsirguliinas ja selle lähiümbruses ning Harglas, kus seni puudusid tänavavalgustid. Kokku ehitatakse orienteeruvalt 90 valgustuspunkti. Valgustuspun...
14 .10

KARULAS ON KÄIMAS VEETÖÖTLUSJAAMA NING TORUSTIKE REKONSTRUEERIMISTÖÖD

Sel aastal teeb AS Valga Vesi suurema investeeringu lisaks Tsirguliina veemajandusprojektile ka Karula elanike veeteenuse kvaliteedi parandamisse ning säilitamisse. Käimas on veetöötlusjaama rekonstrueerimistööd: lammutatud on vana amortiseerunud hoone ning selle asemel on nüüd soojak, millesse on juba paigaldatud uued veetöötluss...
06 .10

JOONISTUSVÕISTLUS "MINA MÄRKAN!"

AS Valga Vesi kutsub ka sel aastal lapsi osa võtma Lõuna-Eesti Postimehe joonistusvõistlusest "Mina märkan!" Selle aasta teemaks on vee kolm olekut: (vesi, jää, aur). Lõuna-Eesti Postimees ootab joonistusi 16.oktoobriks. Võidutöö valime välja novembri alguses. Võitja joonistus ka...
31 .07

TSIRGULIINA PROJEKTID

Hetkeseisuga on Tsirguliina veemajandusprojekt jõudnud nii kaugele, et magistraaltorustik on valmis ehitatud. Veel on jäänud ehitada majaühendused ning mõned liitumispunktid. Reoveepuhasti seadmed on paigas, käib hoone seinte ehitus.  Peale mõningat pausi, et jätta ruumi vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitusele, ...
26 .06

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKTI SEIS 26.NÄDALAL

Selle nädala seisuga on Tsirguliina veemajandusprojekti raames tehtavad ehitustööd jõudnud nii kaugele, et magistraaltorustikud on paigaldatud, v.a Mõneku ja Vabriku tänaval. Ehitatakse majaühendusi, neid töid jagub veel terveks juulikuuks. Peale seda algavad taa...
18 .06

LÜLLEMÄE VEEMAJANDUSPROJEKT SAI RAHASTUSE

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kiitis heaks ja kinnitas 16.juunil  "Lüllemäe veemajandusprojekti" rahastamise.  Projekti tulemusena tagatakse nõuetele vastav joogivesi ning reovee kanaliseerimise võimalus peaaegu kõig...
05 .06

VEETRASSIDE PESU VALGA LINNAS ON LÕPPENUD

04. juunil toimus Valga linnas viimane veetrasside pesu. Tänaseks on läbi pestud kogu linna trass pikkusega ca 90 km ning selleks kasutati õhk-vesi pesu meetodit, mis seisneb torustiku sisepinnale ladestunud sette eemaldamises vee ja õhu seguga. Sellise ...
22 .05

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKTI SEIS 21.NÄDALAL

Tsirguliinas toimuvad veemajandusprojekti ehitustööd endiselt täies hoos. Hetkeseisuga tegutsevad brigaadid järgmiselt: 1. brigaad Kase tänaval Kooli - Mõneku tn suunal; 2. brigaad paigaldab Kase tänaval ülepumplat; 3. brigaad toimetab Kesk tänaval Kase - Raudtee tn lõigul; 4. brigaad töötab Nooruse tänaval R...