VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE HINNAKIRI

VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE HINNAKIRI

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad piirkondades.

 

1. Hargla, Koikküla, Taheva küla ja Valga linn​
 

Tulenevalt Valga Vesi AS taotlusest ning Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse §14 lg 1, lg 2, lg 6 ja Konkurentsiameti 26.novembri 2014.a kooskõlastuse nr.9.1-3/14-1-019 alusel on kehtestatud  alates 01.jaanuarist 2015.a järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

  Hind Käibemaks 20%
Hind koos käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,00 €/m³ 0,200 €/m³ 1,200 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise eest 1,63 €/m³ 0,326 €/m³ 1,956 €/m³
Veeteenused kokku 2,63 €/m³ 0,526 €/m³ 3,156 €/m³
 

 

2. Kaagjärve, Kaagjärve-Mäemõisa, Karula ja Lüllemäe küla

Tulenevalt Savelen OÜ taotlusest ning Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 2,       § 14¹ lg 1, Karula Vallavolikogu 15.06.2004 määruse nr.10 „ Karula valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra kinnitamine“  alusel on kehtestatud  alates 01.märts 2011.a järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

  Hind Käibemaks 20%
Hind koos käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,32 €/m³ 0,264 €/m³ 1,584 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise eest 0,66 €/m³ 0,132 €/m³ 0,792 €/m³
Veeteenused kokku 1,98 €/m³ 0,396 €/m³ 2,376 €/m³

 

3. Sooru, Tagula küla, Laatre ja Tsirguliina alevik

Tulenevalt Ühismajandamise OÜ taotlusest ning Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 2 ja Tõlliste Vallavalitsusele korralduse 29.aprill 2015 nr.78 alusel on kehtestatud järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

  Hind Käibemaks 20%
Hind koos käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,00 €/m³ 0,200 €/m³ 1,200 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise eest 1,63 €/m³ 0,326 €/m³ 1,956 €/m³
Veeteenused kokku 2,63 €/m³ 0,526 €/m³ 3,156 €/m³
 

4. Õru alevik

Vastavalt Õru Vallavalitsuse määrusele nr.4, 02. juulist 2010 on kehtestatud järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

  Hind Käibemaks 20%
Hind koos käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,42 €/m³ 0,284 €/m³ 1,704 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise eest 0,86 €/m³ 0,172 €/m³ 1,032 €/m³
Veeteenused kokku 2,28 €/m³ 0,456 €/m³ 2,736 €/m³