LIITUMISE JA KASUTAMISE EESKIRI

LIITUMISE JA KASUTAMISE EESKIRI

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri

Vastavalt omavalitsuste liitumise juhtrühma otsustele hakkab Valga vallas kehtima senine Valga linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ja kasutamise eeskiri.

Tutvu Valga linna ÜVK liitumise ja kasutamise eeskirjaga.