Vastavalt Valga Linnavolikogu 24. jaanuari 2014.a otsusele nr. 23 on AS Valga Vesi põhitegevuse hulka arvatud lisaks vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisele ka tänavavalgustuse korrashoid ja arendamine.

 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhtimisel alustati 2014.aastal lisaks seitsmele Eesti linnale ka Valga linnas suuremahulise projektiga, mille tulemusena sai Valga linn 2015.a lõpuks tänapäevase, parimaid tehnoloogilisi võimalusi kasutava, kvaliteetse, nutika ja samas säästliku välisvalgustuse terviklahenduse. 

Tänavavalgustuse hulka kuulus ka kergliiklusteede, parkide ja kalmistute jalgradade, lasteaedade ja koolide territooriumite, parklate jms alade valgustus. Lisaks sellele, et edaspidi on neis linnades välisvalgustus paremini suunatud ning väheneb tuntavalt n.ö valgusreostus, pakub uuendatud valgustus ka märgatavat kokkuhoidu. Seda nii looduse hoidmisel kui ka kohaliku omavalituse rahakotis.

Projekt sündis koostöös Austria Vabariigiga, kes ostis Eesti riigilt kasutamata CO2 kvoodiühikuid. Saadud müügi tulu suunas KIK seitsme linna (Haapsalu, Jõhvi, Keila, Kuressaare, Paide, Võru, Valga) tänavavalgustuste renoveerimisse. Lisaks Austriale ja KIKile löid projektis kaasa ka kohalikud omavalitsused, kelle katta oli 10% linna valgustuse renoveerimise kuludest.


Kokku renoveeriti projekti raames hinnanguliselt 11 000 valgustit, neist ligi 2100 Valgas. Välja vahetati ainult lambid, mis on vanemad kui 5 aastat.

Kaasaegsed LED-valgustid andsid olulise kokkuhoiu elektrikuludelt ning 2016.aasta lõpul said kokkuhoitud raha arvelt juurde valgustuse Kesva, Mööbli ja Tolli tänav.

2018.a jaanuari alguses läksid põlema kõige viimased 215 uuest Valga tänavavalgustist. Veerand miljonit eurot maksma läinud lampide abil on nüüd valge kogu linn.

Vaata ka tänavavalgustusprojekti kaarti.

AS Valga Vesi hooldab ja arendab lisaks Valga linnale kogu Valga valla tänavavalgustust. Hetkel on käimas projekt "Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018", mille raames uuendatakse Kaagjärve, Lüllemäe, Riisali, Koikküla, Laatre, Tsirguliina, Tagula, Priipalu, Õru ja Õruste külades tänavavalgusteid, kokku 512 valguspunkti.  Antud projekti käigus on ette nähtud just olemasolevate valgustite uuendamine, mitte uute lisamine. Projekti lõpptähtaeg on detsember 2020.