Vastavalt Valga Linnavolikogu 24. jaanuari 2014.a otsusele nr. 23 on AS Valga Vesi põhitegevuse hulka arvatud lisaks vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisele ka tänavavalgustuse korrashoid ja arendamine. 2022.aastal on AS Valga Vesi hooldada 3753 valguspunkti.

 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhtimisel alustati 2014.aastal lisaks seitsmele Eesti linnale ka Valga linnas suuremahulise projektiga, mille tulemusena sai Valga linn 2015.a lõpuks tänapäevase, parimaid tehnoloogilisi võimalusi kasutava, kvaliteetse, nutika ja samas säästliku välisvalgustuse terviklahenduse ning lisaks sellele, et välisvalgustus on paremini suunatud ning väheneb tuntavalt n.ö valgusreostus, pakub uuendatud valgustus ka märgatavat kokkuhoidu. Seda nii looduse hoidmisel kui ka kohaliku omavalituse rahakotis.

Eeltoodud projekti raames rekostrueeriti Valgas ligi 2100 valguspunkti. Välja vahetati ainult lambid, mis on vanemad kui 5 aastat ning tänu olulisele  elektrikulude  kokkuhoiule said 2016.a juurde valgustuse ka Kesva, Mööbli ja Tolli tänav.

 

2018.a jaanuari alguses läksid põlema kõige viimased 215 uuest Valga tänavavalgustist. Veerand miljonit eurot maksma läinud lampide abil on nüüd valge kogu linn.

Vaata ka tänavavalgustusprojekti kaarti.

AS Valga Vesi hooldab ja arendab lisaks Valga linnale kogu Valga valla tänavavalgustust. Projekti "Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018" raames, kus uuendatati kokku 512 valguspunkti Kaagjärve, Lüllemäe, Riisali, Koikküla, Laatre, Tsirguliina, Tagula, Priipalu, Õru ja Õruste külades, on rekonstrueeritud ka kogu Valga valla tänavavalgustus.

2021.aastal sai projekti "Koolitee valgeks" raames paigaldatud tänavavalgustus Hargla ja Tsirguliina koolide ümbrusesse kui ka teistele sealsetele teedele ja seega on nüüd nende asulate lastel kenasti valgustatud koolitee.