Kiire info
välistrasside avariidest
telefonil 523 4563


VASTAME ÖÖPÄEVARINGSELT

VIIMASED UUDISED

22 mär

PRESSITEADE: 22.MÄRTS ON RAHVUSVAHELINE VEEPÄEV

Täna on rahvusvaheline veepäev, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu veekeskkonna probleemidele ja vee-elustiku säästmise võimalustele. Põhifookus on sel aastal suunatud mikroplastikule. Eesti Vee-ettevõtete Liit korraldas veepäeva puhul seminari, kus kinnitati kraanivee usaldusväärsust, uuriti, kas mikroplast on tõsine probleem, millised tooted on suuremad saastajad ja kui tõhusad on reoveepuhastuse tehnoloogiad?

 „Vee-ettevõtjad on üha uute ja uute joogivee ning keskkonna probleemide tõusetumisel tundlikuks muutunud. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristusse on viimasel kahekümnendil investeeritud kaugelt enam kui miljard eurot. Oleme põhjendatult rahul joogivee kvaliteediga ja julgustanud tarbijaid kraanivett eelistama pudeliveele. Ja siis, nagu välk selgest taevast, hirmutatakse inimesi radioaktiivsusega, mikroplastikuga. Inimeste turvatunne on tugevalt kõikuma löönud. Vee-ettevõtjad kinnitavad, kraanivesi on kvaliteetne, põhjust paanikaks pole“ rääkis EVELi tegevdirektor Vahur Tarkmees.

Nüüd, kus oleme kontrolli alla saamas toitainete heite, teame allikaid, oleme investeerinud tehnoloogiatesse, suudame vastu astuda uutele probleemidele. Mikroplast  veekeskkonnas vajab tähelepanu, pole kahtlustki. EVELi õigusnõunik Pille Aarma sõnul puuduvad hetkel nõuded, mis reguleeriks mikroplastide teket, kuid Euroopa Komisjon on alustanud sellealaste ettevalmistustega. “ rõhutas.

Tallinna Tehnikakõrgkooli Ringmajanduse ja tehnoloogia instituudi direktor Erki Lember viitas Taani Tehnikaülikooli uuringule mikroplastiku heidete levikust, mõjudest ja allikatest:

19 veeb

VALGA LINNA REOVEE PEAPUMPLA REKONSTRUEERITUD 

Valga linna reovee peapumpla rekonstrueerimistööd on lõpetatud.

Tööde tulemusena sai uue ilme nii seest kui väljast pumpla hoone, mis on rajatud 1973. aastal. Kuid olulisem välisest ilmest on see, et moraalselt ja füüsiliselt vananenud ning amortiseerunud seadmed asendati kaasaegsete töökindlate süsteemidega.

Projekti käigus vahetati välja vanad pumbad, täiustati võreprahi transpordisüsteemi, mittetoimiv kütte-ventilatsiooniagregaat asendati soojustagastusega ventilatsioonisüsteemiga,  uuendati reoveepumpla elektri-automaatikasüsteemi ja rajati eraldi ruum võreprahi konteinerite hoidmiseks. Samuti ehitati uus pumplat ümbritsev piirdeaed, uuendati teenindusala asfaltkatet ja rekonstrueeriti juurdepääsutee.

Tööde kogumaksumuseks kujunes 241 594,20 eurot, millest 205 355,07 eurot moodustas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus ja 36 239,13 eurot AS Valga Vesi omaosalus.

13 veeb

PRESSITEADE: VALGA PIMEDAD TÄNAVAD SAID VALGUSTUSE

Ajaleht Lõuna-Eesti Postimees avaldas 6.veebruaril artikli, kus on juttu Valga linna tänavavalgustuse laiendamisest ning liitunud piirkondade tänavavalgustusest.

Jaanuari alguses läksid põlema kõige viimased 215 uuest Valga tänavavalgustist. Veerand miljonit eurot maksma läinud lampide abil on nüüd valge kogu linn.

Artiklit saab lugeda siit.

 

07 veeb

VALGA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA 2018 - 2029 ON KINNITATUD

Valga Vallavolikogu 02.veebruari 2018 määrusega nr 15 kinnitati Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018 - 2029.

Sama määrusega tunnistati kehtetuks Valga Linnavolikogu 27.01.2017 määrus 60 "Valga linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016 - 2028", Tõlliste Vallavolikogu 11.01.2010 määrus nr 1 "Tõlliste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010 - 2021 kinnitamine", Taheva Vallavolikogu 06.12.2013 määrus nr 18 "Taheva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2013 - 2025 vastuvõtmine", Karula Vallavolikogu 21.09.2009 määrus nr 17 "Karula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2008 - 2019 kehtesatmine", Õru Vallavolikogu 24.11.2006 määrus nr 10 "Õru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine".

Veenäitude teatamine

 

Avariitelefonid

  • Veeavariid 24h: 5234563
  • Tänavavalgustuse rikked: 53080253 
 

Plaanilised veekatkestused

Hetkel plaanilisi veekatkestusi pole.

 

Võta meiega ühendust

Anname endast parima, et leida Teie murele või ettepanekule lahendus.

 

Greaton CMS