ARENGUKAVA

ARENGUKAVA

VALGA LINNA ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2018-2029

 

VALGA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2018 - 2029 

 

Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018 - 2029 on vastu võetud Valga Vallavolikogu 02.02.2018 määrusega nr 15, lisaks kinnitatud uues redaktsioonis 26.02.2021 määrusega nr 124.

KAVA

Joonised

 

Valga Vallavolikogu 02.02.2018 määrusega nr 15 tunnistati kehtetuks Valga Linnavolikogu 27.01.2017 määrus 60 "Valga linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016 - 2028", Tõlliste Vallavolikogu 11.01.2010 määrus nr 1 "Tõlliste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010 - 2021 kinnitamine", Taheva Vallavolikogu 06.12.2013 määrus nr 18 "Taheva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2013 - 2025 vastuvõtmine", Karula Vallavolikogu 21.09.2009 määrus nr 17 "Karula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2008 - 2019 kehtesatmine", Õru Vallavolikogu 24.11.2006 määrus nr 10 "Õru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine".