VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE HINNAKIRI

VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE HINNAKIRI

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad piirkondades

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hindasid reguleerib Konkurentsiamet, kelle ülesanneteks on veeteenuse hinna kooskõlastamine, liitumistasu arvutamise metoodikate kooskõlastamine ning veeteenuse hinna ja liitumistasude suuruse üle järelevalve teostamine.

Täpset infot vee hinna kujunemise kohta saab Konkurentsiamet kodulehelt

Võttes aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §14 ja Konkurentsiameti 27.05.2022 veeteenuse hinna kooskõlastuse nr 9-3/2022-013
kehtestab AS Valga Vesi alates 1. juulist 2022
oma teeninduspiirkonnas Valga vallas kõigile tarbijatele vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad (ühe m³ kohta eurodes) järgmiselt:

Teenus Hind km-ta Hind km-ga
Tasu võetud vee eest 1,42 € /m3 1,704 € /m3
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,00 €/m3 2,40 € /m3
Veeteenused kokku 3,42 €/m3  4,104 € /m3

 


 

 

 

 

Hetkel kehtivad hinnad on järgmised:

 

1. Hargla, Koikküla, Taheva küla ja Valga linn​

 

Tulenevalt Valga Vesi AS taotlusest ning Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse §14 lg 1, lg 2, lg 6 ja Konkurentsiameti 26.novembri 2014.a kooskõlastuse nr.9.1-3/14-1-019 alusel on kehtestatud  alates 01.jaanuarist 2015.a järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

  Hind Käibemaks 20%
Hind koos käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,00 €/m³ 0,200 €/m³ 1,200 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise eest 1,63 €/m³ 0,326 €/m³ 1,956 €/m³
Veeteenused kokku 2,63 €/m³ 0,526 €/m³ 3,156 €/m³
 

 

2. Kaagjärve, Kaagjärve-Mäemõisa, Karula ja Lüllemäe küla

Tulenevalt Savelen OÜ taotlusest ning Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 2,       § 14¹ lg 1, Karula Vallavolikogu 15.06.2004 määruse nr.10 „ Karula valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra kinnitamine“  alusel on kehtestatud  alates 01.märts 2011.a järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

  Hind Käibemaks 20%
Hind koos käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,32 €/m³ 0,264 €/m³ 1,584 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise eest 0,66 €/m³ 0,132 €/m³ 0,792 €/m³
Veeteenused kokku 1,98 €/m³ 0,396 €/m³ 2,376 €/m³

 

3. Sooru, Tagula küla, Laatre ja Tsirguliina alevik

Tulenevalt Ühismajandamise OÜ taotlusest ning Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 2 ja Tõlliste Vallavalitsusele korralduse 29.aprill 2015 nr.78 alusel on kehtestatud järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

  Hind Käibemaks 20%
Hind koos käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,00 €/m³ 0,200 €/m³ 1,200 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise eest 1,63 €/m³ 0,326 €/m³ 1,956 €/m³
Veeteenused kokku 2,63 €/m³ 0,526 €/m³ 3,156 €/m³
 

4. Õru alevik

Vastavalt Õru Vallavalitsuse määrusele nr.4, 02. juulist 2010 on kehtestatud järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

  Hind Käibemaks 20%
Hind koos käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,42 €/m³ 0,284 €/m³ 1,704 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise eest 0,86 €/m³ 0,172 €/m³ 1,032 €/m³
Veeteenused kokku 2,28 €/m³ 0,456 €/m³ 2,736 €/m³