Uudised

2023. aasta on veekasutuse ja kanalisatsiooniga seotud kohustuste võtmise aasta. Ülemaailmne kampaania „Ole ise muutja“ julgustab inimesi oma elus ise midagi ette võtma, et muuta vee kasutamist ja tarbimist. Tegevuste kaardistamiseks on ÜRO loonud vastava platvormi, mille leiate siit: https://www.worldwaterday.org/share-2023

Kas teadsid, et:

  • Aastas sureb 1,4 miljonit inimest ja 74 miljoni inimese eluiga lüheneb halva vee, kanalisatsiooni ja hügieeniga seotud haiguste tõttu. (WHO 2022)
  • Tänapäeval puudub igal neljandal inimesel – 2 miljardil inimesel kogu maailmas – puhas joogivesi. (WHO/UNICEF 2021)
  • Peaaegu pooltel maailma elanikkonnast – 3,6 miljardil inimesel – puuduvad ohutud kanalisatsioonitingimused. (WHO/UNICEF 2021)
  • Ülemaailmselt ei puhastata 44% olmereoveest ohutult. (UN-Water 2021)
  • 2050. aastaks kasvab ülemaailmne veevajadus 55 protsenti. (OECD 2012)

Fakte Eesti kohta:

  • 84% Eesti elanikest kasutab ühisveevärgi teenust. (Keskkonnaagentuur, 2021)
  • 82% Eesti elanikest kasutab ühiskanalisatsiooni teenust. (Keskkonnaagentuur, 2021)
  • Eestis on kokku üle 17 600 kilomeetri ühiskanalisatsioonitorustikke, mida on vajalik töökorras hoida. (Keskkonnaagentuur, 2021)
  • 2020. ja 2021. aastal investeeriti ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemidesse vastavalt 104 miljonit eurot ja 94 miljonit eurot. 2023. ja 2024. a investeeringute prognoosid on drastiliselt vähenenud, vastavalt 50 ja 38 miljonit eurot.

Head veepäeva kõigile!

(Allikas: EVEL)

Muutunud on AS Valga Vesi klienditeeninduse tööaeg - nimelt ootame kliente kontorisse teisipäevast neljapäevani kella 9.00-st kuni 16.00-ni. Lõuna kell 12.00 - 13.00. Kontori uksed on suletud esmaspäeval ja reedel, kuid nendel päevadel saab pöörduda endiselt telefonitsi ning e-posti teel.

29.01.1913 Valga Linnavolikogu koosolekul otsustati linnas veevärk sisse seada, kuigi peaaegu iga maja õuel oli oma kaev olemas. Ehitustöö anti ühe Saksa firma kätte.

Allikas: Valga linna kroonika, mille andmebaasi- ja veebilahendust haldab Kalev Härk.

Keskkonnainvesteeringute Keskus SA avas esmaspäeval, 16.01.2023 kell 10 taotlusvooru eraisikute vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamise toetamiseks, kuid sulges selle juba samal päeval kell 17 seoses suure huviga, mis täitis 800 000-eurose eelarve väga kiiresti. 

Loodetavasti jõudis nii mõnigi Valga valla elanik oma taotluse esitada ning saab võimaluse KIKi-poolse toetusega soodsamalt ehitada vee- ja kanalisatsioonitrass ning hakata tarbima kvaliteetset joogivett ning kanaliseerida tekkiv reovesi läbi nõuetekohase reoveesüsteemi.

AS Valga Vesi selleaastase Lõuna-Eesti Postimehe joonistusvõistluse teemaks oli "Hoia vett!"

Kokku laekus 15 vahvat tööd. Võidukaks osutus Põlva lasteaias Mesimumm käiva Mirelle Eespere joonistus.

Täname kõiki osalejaid ning soovime ilusat jõuluootust!

Täpsed ja ajakohased kliendiandmed on ükskõik millise teenusepakkuja jaoks olulised, sest siis toimib kõik kiirelt, sujuvalt ja turvaliselt. Valga Vesi AS pole siin erandiks. Nii mõnigi kord on vaja kliendiga saada kiirelt ühendust - on see siis plaanivälise veekatkestuse, veelekke või mõne muu lahendamist vajava küsimuse pärast. Niisamuti vajavad arved õigele omanikule saatmist. Harvad pole juhud, kui endine majaomanik on kinnistu müügist meile teatanud, kuid uus omanik ühendust ei võtagi. 

Kõige lihtsam on uuendada ja üle vaadata kliendiandmed (e-post, kontaktnumber) meie iseteeninduses. Kutsume üles kõiki meie kliente seda tegema ükskõik millise kanali kaudu - olgu see telefonitsi, meilitsi või läbi iseteeninduse :)

Pärast valdade liitmist on Valga Vesi AS tegelenud intensiivselt toetusmeetmete rakendamisega varasemalt korrastamata kanalisatsiooniga reoveekogumisaladele. Tänaseks on reostuskoormuse suuruse järjekorras uued reoveekogumistorustikud ja reoveepuhasti saanud Tsirguliina alevik ja Lüllemäe küla ning tööd nihkuvad peagi Kaagjärve külla.

Erilisema tähelepanu all on Karula piirkond oma varasema mahajäämuse tõttu, sellest ka veemajandusprojektid ning SA Keskkonnainvesteerinute Keskuse toetus just sinna – täpsemalt Lüllemäe ning Kaagjärve küladesse.

Tänapäeval võtame (liigagi) iseenesestmõistetavalt seda, et veekraani lahti keerates voolab sealt puhas joogivesi, mõtlemata sellele, mida on vajalik teha, et see meieni toimetada. 

ETVs 19.septembril eetris olnud saatesarja "Siin me oleme" teemaks oligi vee tähtsus meie igapäevases elus.

Saates räägivad inimesed ebamugavustest, mida põhjustab halb vee kvaliteet või kui vee tuppa toimetamine on lausa igapäevane töö.

Saadet saab vaadata siit.

 

Juunikuu Valga Teatajast leiab lugeja artikli, mis kajastab veemajanduse olukorda Valga vallas. AS Valga Vesi juhataja Jüri Teder räägib täpsemalt  uutest, alates 1.juulist 2022 kehtima hakkavatest vee- ja kanalisatsiooniteenuse hindade põhjustest ning kujunemisest. Valga Teatajat saab lugeda SIIN.

 

08.juunil alustasime Tsirguliinas Tehase tänaval vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustöödega.

Loodame, et tehtavad tööd häirivad võimalikult vähe kohalikke elanikke, palume mõistvat suhtumist.

Peale mõningat pausi jätkab Lüllemäe veemajandusprojekti projekteerimis-ehitushanke võitja Taristu Grupp OÜ seal oma tööde-tegemistega. Sel nädalal valmistatakse ette reoveepuhasti juurde viiva tee ehitust, nimelt toimub tee põhja väljakaevamine. Lüllemäe kultuurimaja ning poe taguse platsi haljastuse tegemine on lõpusirgel.

Reoveepuhasti ehitus algab plaanide kohaselt mai lõpus/juuni alguses.

Ehitaja palub jätkuvalt mõistvat suhtumist tööde käigus tekkivate ebamugavuste pärast.

Lüllemäel käib vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus täie hooga. Vanad torustikud likvideeritakse, olemasolevad kliendid ühendatakse uue trassiga. Mitteklientidest kinnistute torustik jääb suletuks. Paberkandjal projektiga on huvilistel võimalus tutvuda Lüllemäe raamatukogus. 

Ehitustööd ja -tegemised valmistavad kohalikele elanikele kindlasti ebamugavusi, palume seega kannatlikku meelt. 

Ehitajaks on Taristu Grupp OÜ, järelevalvet teostab Harri Vihalemm, kellega saab küsimuste korral ühendust mobiilil 502 6286. 

                                                                                          

Lüllemäel on hanke võitja Taristu Grupp OÜ alustanud veemajandusprojekti raames tehtavate töödega - hetkel ehitatakse kanalisatsioonitoru piki maanteed maantee läbiviigu juurest suunaga keskuse poole.

Projekti tähtaeg on juuni 2022. Projekti maksumuseks kujunes 554 568,75 eurot, millest AS Valga Vesi omaosalus moodustab 208 628,76 eurot, ülejäänu, s.o 345 939,99 eurot panustab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Palume ehitustööde ajal kohalike elanike mõistvat suhtumist võimalike ebamugavuste tõttu.

19.jaanuaril toimunud Valga Vallavolikogu istungil kinnitati uus Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, sedapuhku aastateks 2022-2035.

Kava enda ja joonistega saab tutvuda SIIN. 

Valga Vallavolikogu 29. detsembri 2021 otsusega nr 12 määrati AS Valga Vesi vee-ettevõtjaks kogu Valga vallas. Seega seni omaette toimetanud Tsirgumäe ning Kalliküla piirkond, kus varem vastutas vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest Taheva Sanatoorium, on edaspidi AS Valga Vesi hallata.

Sel nädalal lõpetame klientidele kaugloetavate veearvestite paigaldused ning saadame teele vastavad teavitused.

Vahetult enne kõige pimedamat aega said nii silma- kui ka käegakatsutavaks projekti "Koolitee valgeks" raames tehtud tänavavalgustuse ehitustööde viljad Hargla ja Tsirguliina koolide ümbruses kui ka sealsetel mitte ainult kooliteeks kasutatavatel teedel - nimelt on nüüd nende asulate lastel valgustatud ja seega turvalisem koolitee.

Tänavavalgustuse tähtsus ja vajalikkus tuleb esile eriti praegu, kui hommikud on hämarad ning õhtud pimedad. 

Ohutuma koolitee rajamiseks vajalikud vahendid eraldas Valga Vallavalitus. Täname head koostööpartnerit Leonhard Weissi korraliku töö eest!

Pildil veel hiljuti puudunud tänavavalgustuse valgusvihus Hargla kool.

Valga Vallavalitsus koostöös AS-ga Valga Vesi ja OÜ-ga Keskkonnalahendused on koostanud Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 2022-2035, mille eesmärgiks on anda raamistik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele selliselt, et parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti.

Valga valla ÜVK arendamise kava avalik väljapanek toimub ajavahemikul 16.11.2021 - 30.11.2021 ning on tutvumiseks kättesaadav Valga valla kodulehel. Vajadusel on võimalik kavaga tutvuda kohapeal, siiski etteteatamisega, ka Valga Vallavalitsuses.

Kutsume teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses: Valga Veskijärve tänavavalgustuse ehituse ja rekonstrueerimise hange.

Projekti raames ehitatakse 30 uut valgustuspunkti ja rekonstrueeritakse 10 valgustuspunkti. Valgustuspunktide rajamisega tagatakse puhkealal ohutu ja turvaline liiklemine ning nõuetekohane ja kaasaegsete lahendustega tänavavalgustus.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete registris. Hanke viitenumber on 242919.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 01.detsember 2021 kell 12.00.

Täiendav informatsioon:

Jüri Teder, mob.nr: +372 51 50 615

e-post: jyri.teder@valgavesi.ee

Nagu viimastel aastatel kombeks, soovisime ka sel aastal Lõuna- Eesti Postimehe kalendris veidi lugejate tähelepanu köita ning broneerisime selleks terve maikuu, mille kaunistamiseks korraldas väljaanne, nagu igal sügisel, laste joonistusvõistluse «Mina märkan». Selle aasta teemaks oli "Minu unistuste purskkaev".

Vahvaid joonistusi saab vaadata Lõuna-Eesti Postimehe galeriis. Suur tänu kõikidele osalejatele ning nende juhendajatele!