Torustike pesu

Torustike pesu

Valga linna veetorustiku hüdropneumaatiline e. õhk-vesi pesu

Valga linna ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett, mida pumbatakse Paju veehaardest.

Enne veevõrku juhtimist põhjavett töödeldakse - teostatakse hapnikuga rikastamist, rauaärastust, stabiliseerimist. Lisaks vee töötlemisele sõltub tarbijani jõudva joogivee kvaliteet paljuski veetorustike seisukorrast.

Tarbijatele puhta ja kvaliteetse joogivee tagamiseks teostas AS Valga Vesi alates 2018. aasta maikuust kuni 2020.aasta juunikuuni Valga linnas veetorustiku hüdropneumaatilist pesu  e. õhk- vesi pesu. Läbi sai pestud kogu linna trass pikkusega ca 74 km.

Õhk-vesi pesu seisneb torustiku sisepinnale ladestunud sette eemaldamises vee ja õhu seguga. Rootsi firma Rensman AB andmetel uhutakse õhk-vesi meetodil torustikest välja ligi 100 korda rohkem rauda ja 1000 korda rohkem mangaani kui torustiku läbiuhtmisel vesikute kaudu.

Õhk-vesi pesu ettevalmistamisel tehakse järgmist:

 1. Koostatakse puhastatavate lõikude eraldamise skeem. Väga vajalik on usaldusväärse kaardimaterjali olemasolu, samuti võimalikult täpne informatsioon sulgarmatuuride ja tuletõrjevesikute kohta.
 2. Teostatakse õhk- vesi pesuks vajalike sulgarmatuuride ja hüdrantide tehnilise seisukorra ülevaatus.
 3. Väljavahetamist vajavad siibrid ja hüdrandid märgitakse tabelisse, et need kanda hiljem GIS andmebaasi.
 4. Torulõigu läbipesu ajal  suletakse ka majaühendused. Sellega kaasnevad veekatkestused, millest tarbijaid  teavitatakse vähemalt üks päev ette e-posti ja telefoni teel.
 5. Tööd teostatakse tavaliselt päeval. Kui päeval ei tohi vett mõjuval põhjusel kinni keerata, tehakse seda erandkorras öösel.
 6. Torustike pesu toimub veeallika poolt võrgu kaugemate osade poole. Parima tulemuse saamiseks on soovitatav puhastada korraga kogu veetorustiku lõik.
 7. Veetorustike õhk-vesi puhastamisel suletakse torustikulõigu otsasiibrid ning uhutakse antud lõik õhu ja vee seguga läbi. Õhu ja vee vahekord ja nende segamissagedus ning rõhk sõltuvad torustike olukorrast, toru läbimõõdust, pestava lõigu pikkusest ja läbipesul kasutatava vee hulgast.
 8. Peale torustiku loputust avatakse majaühendused.
 9. Puhastatud lõik jääb mittepuhastatud lõigust eraldatuks siibrite sulgemise teel.

 

Pärast õhk-vesi pesu võib esineda:

Vee värvumine valgeks on tingitud üleliigsest õhust, mis võib jääda mõneks ajaks puhastatud toru lõiku. Kuna see on puhas õhk, siis ei ole see kindlasti inimesele kahjulik ja seda vett võib julgelt tarbida.

Kogunenud sete võib maja veeühenduse torus hakata liikuma, selleks  on kindlasti vajalik

 • teostada esimese vee väljalaskmine kanalisatsiooni;
 • kontrollida ja vajadusel puhastada veefiltrid.

Juhul kui pärast tööde lõppu esineb probleeme vee survega, siis palume sellest teavitada AS Valga Vesi klienditeenindust telefonil  766 1159.

Juhul kui Teie maja veemõõtjasse või filtritesse on seoses vee avamisega ilmunud sete, soovitame kaaluda ka Teie maja veeühenduse hooldust sette eemaldamise eesmärgil.

Loodame Teie mõistvale suhtumisele! Küsimuste korral võtke ühendust meie klienditeenindusega.