UUDISED

24apr

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKTI SEIS 17.NÄDALAL

Hetkel on Tsirguliinas ehitustöid teostamas kuus brigaadi. Kanalisatsioonitrassi ehitus käib Valga mnt kortermajade vahel. Täna lõpetab oma tööd-tegemised Nurme tänava brigaad, kes suundub järgmisel nädalal edasi tegutsema Ruusa tänavale. Kooli ja Kesk tänaval toimetavad birgaadid suunaga Kase tänavalt Pärna tänavale. Emajõe tänava brigaad liigub Nooruse tänava suunas ning üks brigaad ehitab Jõe tänaval.  

Täname Tsirguliina elanikke mõistva suhtumise eest! 

20apr

LIITUMINE ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONITEENUSEGA TSIRGULIINAS

Liitumiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenusega tuleb teil kõigepealt täita liitumise avaldus. Avalduse leiate AS Valga Vesi kodulehelt https://www.valgavesi.ee/kliendile/liitumine/

Täidetud ja allkirjastatud taotlus koos blanketil loetletud lisadega saatke e-postiga aadressil valgavesi@valgavesi.ee

AS Valga Vesi vaatab liitumistaotluse läbi 15 päeva jooksul ja väljastab liitumistingimused. Liitumistingimustes määratakse kindlaks liitumispunktid, tehnilised ja muud nõuded kinnistu torustikule ja liitumistingimuste kehtivuse aeg.

Olemasolevad kliendid, kes soovivad liituda uude liitumispunkti, peavad samuti liitumisavalduse esitama.

Küsimuste korral pöörduge palun AS Valga Vesi poole telefonil 766 1159 või meilitsi valgavesi@valgavesi.ee

17apr

AS VALGA VESI PROJEKTIDE SEIS 16.NÄDALAL

Tsirguliina veemajandusprojekti raames töötavad täna viis meeskonda Savi, Ööbiku, Kase, Kooli ja Nurme tänavatel, kuid Ööbiku tn meeskond kolib kohe töid teostama Kesk tänavale. Nädalavahetuseks jäävad suletuks Nurme tn (Kase ja Ruusa vahel), Kooli tn (Kase ja Pärna vahel), Savi tn (Jõe ja Emajõe vahel), Kesk tn (Kase ja Raudtee vahel). Järgmisel nädalal jätkuvad kaevetööd Kooli, Kase, Kesk, Nurme ja Savi tänavatel ning tõenäoliselt võib lisanduda veel üks meeskond.

Tänavavalgustusprojekti raames toimuvad kaevetööd Koikkülas ja Tagulas. Tsirguliinas tehti ruumi vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitajatele. Taastamistööd on jäänud teha Laatres, Lüllemäel, Kaagjärvel, Riisalis, Õrus, Õrustes ja Priipalus.

Palume elanikelt kannatlikku meelt teostatavate tööde tegemise ajal.

 

09apr

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROGRAMMI TÖÖDEST 

Tsirguliina veemajandusprogrammi raames tehtavaid töid teostatakse hetkeseisuga Kase, Kooli ja Savi tänaval, kus töötab kokku 4 meeskonda. Kase tänavale lisandub teisipäeval veel üks meeskond.

Pühade ja nädalavahetuse ajal ehitustöid ei toimu. Suletuks jäävad Kooli tänaval Kase ja Pärna vaheline lõik, Kase tänaval maja nr 12 juures ja Savi tänaval Emajõe ja Jõe vaheline lõik. Kõikides suletud lõikudes on mõlemast suunast juurdepääs tagatud.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

07apr

ERAISIKUTE VEE- JA KANALISATSIOONITARISTU RAJAMISE TOETUSE TAOTLUSVOOR ON VEEL AVATUD

Eraisikud saavad jätkuvalt Keskkonnainvesteeringute Keskusest taotleda toetust elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga. Majapidamine peab asuma üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, seega Valga vallas saab seda taotleda ainult Valga linnas asuva elamu omanik. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku 1796-3792 eurot. Vooru rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Seisuga oktoober 2019 on Keskkonnainvesteeringute Keskus 10-miljonilisest vooru eelarvest rahastusotsuseid teinud 5,7 miljoni euro eest. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Silmas tuleb aga pidada, et projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 31. detsember 2020.

Enne Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse saatmist tuleb pöörduda AS Valga Vesi poole avaldusega liitumistingimuste väljastamiseks. Avalduse blanketi leiate siit. Seoses viiruse COVID-19 levikuga tulenevalt eriolukorrast on kontori uksed klientidele suletud, seega palume saata avaldus meilitsi aadressil valgavesi@valgavesi.ee ning lisada avaldusel toodud nõutavad lisadokumendid. Lisainfo saamiseks palume helistada telefonil 766 1159.

 

 

 

20mär

TSIRGULIINAS ON KORRAGA KÄIMAS NII VEEMAJANDUS- KUI KA TÄNAVAVALGUSTUSPROJEKTI EHITUSTÖÖD
 

Sel nädalal alustas Tsirguliina veemajandusprojekti projekteerimis-ehitushanke võitnud Wesico Infra OÜ/Wesico Project OÜ vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustöödega.

Esimene brigaad alustas töödega Kase tänaval, kuhu paigaldati kanalisatsioonikaev. Edasi liigutakse kaevamistega Kase ja Kesk tänava ristmikuni.

Järgmisel nädalal lisandub ka teine brigaad ning hakatakse kaevama Kase tänavalt teisele, s.t Kooli tänava poole. Aprillikuus ehitustööde tempo kasvab.

Juba olemasolevate vee- ja kanalisatsiooniteenust omavate klientideni jõudes teavitatakse planeeritavatest veekatkestustest nädal ette.

 

Projekti „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018“ raames on välja vahetatud valgustid Raudtee tänaval. Kaevamistööd toimuvad Kooli ning Kesk tänaval ning sealt liigutakse edasi kuni Raudtee tänavani. Siis jäävad selle projekti raames tehtavad tööd veidi ootele, et teha ruumi vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitusele.

Palume Tsirguliina elanike mõistvat suhtumist projektide raames tehtavate tööde ajal tekkivate ebamugavuste tõttu. Samuti palume tööpiirkonnas liigeldes olla tähelepanelikud ning järgida liikluskorraldusmärke.

 

 

13mär

AS VALGA VESI KONTORI UKSED ON ALATES 16.MÄRTSIST SULETUD

Seoses Eesti Vabariigi Valitsuse poolt eriolukorra väljakuulutamisega tulenevalt viiruse COVID-19 levikust on alates esmaspäevast, 16.märtsist 2020 kuni vastava teateni AS Valga Vesi kontori uksed klientidele suletud. 

Endiselt saab meie poole pöörduda telefonitsi numbril 766 1159 ning meilitsi valgavesi@valgavesi.ee

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

 

03mär

PROJEKTIDE ELLUVIIMINE KOGUB HOOGU

AS-l Valga Vesi on hetkel käimas kaks suuremat projekti.

Tsirguliina veemajandusprojekti raames on alustatud reoveepuhasti ehitustöödega. Valmis on ehitatud raudbetoonist protsessimahutid ja läbi on viidud nende veepidavuse test. Puhasti ehitustöödega planeerime jätkata aprilli teises pooles.

Torustikutööde alustamiseks on ehitusloa taotlus vallale esitatud ning nende ehitusega loodame alustada koheselt peale loa väljastamist vallavalitsuse poolt.

Kogu projekti lõpptähtaeg on 2020.aasta detsembris.

Projekti rahastatakse siseriikliku keskkonnaprogrammi (78,19%) ja AS Valga Vesi (21,81%) vahenditest. 

                                                            

Projekti „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018“ raames tehtavate ehitustöödega on alustatud Laatres ja Õrus. Hetkel toimuvad maa-alused tööd - kannude paigaldamine, metallpostide ülesseadmine ning õhuliinide asendamine uute maakaablitega kaeve- või puurimismeetodil. Enamasti vanad betoonpostid demonteeritakse, välja arvatud juhud, kui tegu on ühiselt kasutatavate aga Elektrilevile kuuluvate postidega.

Kaevejäljed ja muud pinnasevigastused taastatakse kevadel sobivate ilmastikutingimuste saabumisel.

Projekti lõpptähtaeg on samuti detsember 2020.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (59%) ja Valga valla (41%) vahenditest.

06jaan

JOONISTUSVÕISTLUSE VÕITJA ON KRISTINA ILJIN

AS Valga Vesi kutsus järjekordselt eelkooliealisi lapsi osa võtma Lõuna-Eesti Postimehe poolt korraldatud joonistusvõistlusest "Mina märkan!"

Seekord oli meie teemaks VEEHALDJAD ning võidutöö kaunistab 2020.a märtsikuu Lõuna-Eesti Postimehe kalendrit. 

Võitjaks osutus Walko lasteaias Cipollino rühmas käiva 6-aastase Kristina Iljini joonistus, mida saab näha SIIN.

 

05dets

VEETRASSI PESU VALGA LINNAS ON SELLEKS AASTAKS LÕPPENUD

AS Valga Vesi alustas Valga linnas veetorustike õhk-vesi meetodil pesuga 2018.aasta mais. Selline pesu toimub Valga linna veetorustikes esmakordselt ja on vajalik vee kvaliteedi tagamiseks. 

Tänaseks on 87% veetrassist pestud, vaid osa Purakülast jääb järgmise aasta kevadesse. 

Eesti vee-ettevõtete Liit (EVEL) koostöös Valga Vesi AS-iga ja Lokaator OÜ-ga korraldas septembrikuus vastava õppepäeva, mis sisaldas ka praktilist õpet. Osales üle 60 valdkonna spetsialisti, kes said hulga teadmisi, milliseid tulemusi see tehnoloogia võimaldab saavutada ja kuidas protsessi kõige optimaalsemalt korraldada.

Täpsemalt saab õhk-vesi pesu kohta lugeda siit.

 


Uudiste arhiiv
Greaton CMS