18.10

KAAGJÄRVE VEEMAJANDUSPROJEKTI PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖDE HANGE

Kutsume teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses: Kaagjärve veemajandusprojekt. Projekteerimis-ehitustööde hange.

Projekti raames rekonstrueeritakse ca 295 meetrit veetorustikku, ca 1790 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning ca 340 m survekanalisatsioonitorustikku. Lisaks on ette nähtud Sepa puurkaevu tamponeerimine ning pumplahoone likvideerimine ja kahe pumbaga varustatud kompaktreoveepumpla rekonstrueerimine. Reovee nõuetekohaseks puhastamiseks on ette nähtud Kaagjärve küla olemasoleva reoveepuhasti asemel uue raudbetoonmahutitel põhineva aktiivmudatehnoloogial reoveepuhasti rajamine.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete Registris, hanke viitenumber 241796. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 15.november 2021 kell 11.00.