14 .10

KARULAS ON KÄIMAS VEETÖÖTLUSJAAMA NING TORUSTIKE REKONSTRUEERIMISTÖÖD

Sel aastal teeb AS Valga Vesi suurema investeeringu lisaks Tsirguliina veemajandusprojektile ka Karula elanike veeteenuse kvaliteedi parandamisse ning säilitamisse. Käimas on veetöötlusjaama rekonstrueerimistööd: lammutatud on vana amortiseerunud hoone ning selle asemel on nüüd soojak, millesse on juba paigaldatud uued veetöötlusseadmed. Lõplik seadistamine toimub selle nädala lõpuks.

Järgmisel, s.o 43.nädalal alustame veetrasside rekonstrueerimistöödega. Seoses sellega võib esineda veekatkestusi, millest teavitame elanikke ette. Meie Karula klientideni jõuab üsna pea kvaliteetne joogivesi juba uute veetorustike kaudu.