UUDISED

VALGA LINNA REOVEE PEAPUMPLA REKONSTRUEERITUD 

14:01 19. veebruar 2018

Valga linna reovee peapumpla rekonstrueerimistööd on lõpetatud.

Tööde tulemusena sai uue ilme nii seest kui väljast pumpla hoone, mis on rajatud 1973. aastal. Kuid olulisem välisest ilmest on see, et moraalselt ja füüsiliselt vananenud ning amortiseerunud seadmed asendati kaasaegsete töökindlate süsteemidega.

Projekti käigus vahetati välja vanad pumbad, täiustati võreprahi transpordisüsteemi, mittetoimiv kütte-ventilatsiooniagregaat asendati soojustagastusega ventilatsioonisüsteemiga,  uuendati reoveepumpla elektri-automaatikasüsteemi ja rajati eraldi ruum võreprahi konteinerite hoidmiseks. Samuti ehitati uus pumplat ümbritsev piirdeaed, uuendati teenindusala asfaltkatet ja rekonstrueeriti juurdepääsutee.

Tööde kogumaksumuseks kujunes 241 594,20 eurot, millest 205 355,07 eurot moodustas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus ja 36 239,13 eurot AS Valga Vesi omaosalus.

Projekti tulemuseks on kaasaegsete seadmetega varustatud ökonoomne pumpla, mis tagab energia kokkuhoiu ja igapäevase sujuva ja probleemideta reovee suunamise reoveepuhastile.

Automaatikaseadmete uuendamisega seonduvalt on võimalik pumpla tööd optimeerida ja ühtlasemalt töötavad nii reovee peapumpla kui ka reoveepuhasti.

Hoone rekonstrueerimisega ja pumpade ning muude seadmete uuendamisega paraneb tööohutus, väheneb energiakulu ning keskkond pumpla sees ja ümbruses (k.a. Pedeli paisjärve äärses rannas ja ümberkaudsete majade juures) muutub puhtamaks.

Greaton CMS