PROJEKTID

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKT

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKT

Projekt number: 14545

Valga Vesi AS esitas septembris 2018 SA KIK Keskkonnaprogrammi taotluse Tsirguliina vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. 17.detsembril 2018 kiitis heaks ja kinnitas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus selle rahastamise. 

Tsirguliina aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide laiendamise ja rekonstrueerimise kaudu toimub piirkonna üldise elukvaliteedi ning teenuse
kvaliteedi parandamine. Projekt aitab tõsta joogivee kvaliteeti, kontrollides veevõttu ning vähendades reoveest tulenevat koormust pinna- ja põhjaveele.

Projekti algus: 01.01.2019

Projekti lõpp: 11.12.2020

Projekti kogumaksumus: 1 784 991 eurot, millest Keskkonnaprogrammi rahastus 1 395 626 eurot

 

 

Projekti abikõlbulikkuse periood 21.11.2016 - 28.02.2018

 

Projekti kogumaksumus 251 700,00 eurot

 

Projekti rahastajad: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja Valga Vesi AS

Projekti eesmärk

Valga linna reovee peapumpla kompleksne rekonstrueerimine, et tagada reoveepumpla ja sellega seonduvalt reoveepuhasti puhastusprotsessi nõuetekohane häireteta toimimine ning vältida pumpla võimalikust avariist tingitud keskkonnakahju.

 

Projekti piirkond

Valga linn

 

Projekti tegevused

Valga linna reovee peapumpla, asukohaga Peetri 18, Valga - täielik rekonstrueerimine.

 

Lisainfo: www.kik.ee

Greaton CMS