UUDISED

06jaan

JOONISTUSVÕISTLUSE VÕITJA ON KRISTINA ILJIN

AS Valga Vesi kutsus järjekordselt eelkooliealisi lapsi osa võtma Lõuna-Eesti Postimehe poolt korraldatud joonistusvõistlusest "Mina märkan!"

Seekord oli meie teemaks VEEHALDJAD ning võidutöö kaunistab 2020.a märtsikuu Lõuna-Eesti Postimehe kalendrit. 

Võitjaks osutus Walko lasteaias Cipollino rühmas käiva 6-aastase Kristina Iljini joonistus, mida saab näha SIIN.

 

05dets

VEETRASSI PESU VALGA LINNAS ON SELLEKS AASTAKS LÕPPENUD

AS Valga Vesi alustas Valga linnas veetorustike õhk-vesi meetodil pesuga 2018.aasta mais. Selline pesu toimub Valga linna veetorustikes esmakordselt ja on vajalik vee kvaliteedi tagamiseks. 

Tänaseks on 87% veetrassist pestud, vaid osa Purakülast jääb järgmise aasta kevadesse. 

Eesti vee-ettevõtete Liit (EVEL) koostöös Valga Vesi AS-iga ja Lokaator OÜ-ga korraldas septembrikuus vastava õppepäeva, mis sisaldas ka praktilist õpet. Osales üle 60 valdkonna spetsialisti, kes said hulga teadmisi, milliseid tulemusi see tehnoloogia võimaldab saavutada ja kuidas protsessi kõige optimaalsemalt korraldada.

Täpsemalt saab õhk-vesi pesu kohta lugeda siit.

 

26nov

PRIIMETSA KOOLI 9.KLASS KÜLASTAS VALGA REOVEEPUHASTUSJAAMA

26.novembril külastas Priimetsa kooli 9.klass koos klassijuhataja Reet Karbikuga Valga linna reoveepuhastusjaama. Tootmisjuht Raivo Püvi tutvustas koos reoveepuhasti operaatoritega reoveepuhastusprotsesse. Kontorihoones sai näha kõikide seadmete töö visualiseerimist juhtarvutisse, mis annab pidevalt informatsiooni puhatusprotsesside kohta ning on lisaks ka kaugjälgitav, seega pole operaatorite ööpäevaringne kohalolek vajalik.

Lähemalt vaadati ka reoveesette stabiliseerimiseks rajatud kompostimise kompleksi ning setteväljakuid, kus kompost järelvalmib. 

Külalisi jääb meenutama ühispilt, mida saab näha siin.

22nov

UUDISEID MEIE TEGEMISTEST

Valga Vallavalitsus avaldas oma kodulehel uudise AS Valga Vesi poolt hetkel läbiviidavatest projektidest.

Infot saab Tsirguliina veemajandusprojekti ning valla tänavavalgustuse uuendamisega seonduva kohta.

Lähemalt saab lugeda siin.

Lisaks on AS Valga Vesi tegemisi kajastanud ka Lõuna-Eesti Postimees. Uudise link asub siin.

02okt

TORUSTIKE ÕHK-VESI PESU ÕPPEPÄEV VALGAS

Eesti vee-ettevõtete Liit (EVEL) koostöös Valga Vesi AS-iga ja Lokaator OÜ-ga korraldas 19. septembril 2019. a „Torustike õhk-vesi pesu õppepäeva“. Ürituse teoreetiline osa toimus Valgamaa Kutseõppekeskuses, praktiline õpe Valgas Kesva ja Nurme tänava piirkonnas.

Mitmetes vee-ettevõtetes on edukalt rakendatud veetorustike puhastamiseks õhk-vesi pesu meetodit. Õppepäevast osalejad said teadmisi, milliseid tulemusi see tehnoloogia võimaldab saavutada ja kuidas protsessi kõige optimaalsemalt korraldada.

Õppepäeval selgitas pikaajalise veetorustike hoolduse kogemusega OÜ Lokaator esindaja Arvo Saare, millistele asjaoludele tähelepanu pöörata ja kuidas õhu ning vee segul põhinevat pesutehnoloogiat parimal viisil kasutada. Õppepäeval osales üle 60 valdkonna spetsialisti.

Õppepäeva pildigalerii asub EVEL-i Facebooki lehel siin.

09aug

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKTI NING VALGA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMISE PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE HANKED ON LÄBI VIIDUD

AS Valga Vesi on läbi viinud  riigihanked projektide "Tsirguliina veemajandusprojekt" ning "Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018" projekteerimis- ja ehitustöödeks. 

17. detsembril 2018 tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatus otsuse kiita heaks AS Valga Vesi taotlus „Tsirguliina veemajandusprojekt“.

Tsirguliina veetorustikke, mille rajamise aasta on teadmata, on alevikus kokku ca 2670 m. Vanad veetorustikud on amortiseerunud ning suur osa asula elanikkonnast on ühisveevärgisüsteemiga varustamata. Umbes 50 protsenti kanalisatsioonitorustikest on halvas seisukorras, enamik eramaju on ühiskanalisatsioonisüsteemiga ühendamata ning alevikus puudub kaasaegne aktiivmuda menetlusega reoveepuhasti. Projekti tulemusena paraneb joogiveekvaliteet ja tagatakse reovee kanaliseerimise võimalus kõigile Tsirguliina reoveekogumisala elanikele. Rekonstrueerimise järgselt vastavad Tsirguliina aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemid nõuetele ning väheneb pinnase ning pinna- ja põhjavee reostamise oht.

Projekti, mille kogumaksumus on 1 784 991,14 eurot, rahastatakse siseriikliku keskkonnaprogrammi (78,19%) ja AS Valga Vesi (21,81%) vahenditest.                                                              

        

20mai

PROJEKTI "VALGA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMINE 2018" PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE HANGE

Kutsume teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses: "Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018" projekteerimis- ja ehitustööd.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete Registris, hanke viitenumber on 208364.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 11.juuni 2019 kell 11:00

Täiendav informatsioon:

Lea Ruuven, mob.nr: +372 5277997

e-post: lea.ruuven@gmail.com

02apr

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKTI PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖDE HANGE 

Kutsume teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses: Tsirguliina veemajandusprojekt. Projekteerimis-ehitustööde hange.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete Registris, hanke viitenumber on 207284.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 03.mai 2019 kell 11.00.

Täiendav informatsioon:

Lea Ruuven, mob.nr: +372 5277997

e-post: lea.ruuven@gmail.com

22mär

22.MÄRTS ON RAHVUSVAHELINE VEEPÄEV

Vee-ettevõtted on teadvustanud kliimamuutuste mõju oma tegevusele.

Eesti Vee-ettevõtete Liidu 21.03.2019 pressiteade.

Eesti Vee-ettevõtete Liit tähistab rahvusvahelist veepäeva 22. märtsil 2019. a ettekannete ja aruteluga kliimamuutuste mõjust Eesti veekeskkonnale. Iga aastaga suureneb meie vee-ettevõtetel vajadus tegeleda muuhulgas kliimamuutustest tingitud probleemide lahendamisega. Ühelt poolt kimbutab veepuudus, teiselt poolt tuleb tegeleda liigveega.

29jaan

VALGA VALLA MAA-ASULATE TÄNAVAVALGUSTUSE TAOTLUS RAHULDATUD

28. jaanuaril 2019 tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatus otsuse heaks kiita meie taotlus „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018“. Taotlus sai hindamise tulemusel 61 punkti olles vastavaks tunnistatud taotluste paremusjärjestuses 5. kohal. Projekti lõplikuks maksumuseks kujunes  965 716,00 eurot, mille eest renoveerime 512 tänavavalgustuspunkti kaasaegseks, LED-tehnoloogiliseks ja säästlikuks tänavavalgustuseks. Rahastamine toimub EU Ühtekuuluvusfondi ja Valga Valla vahenditest ja jaguneb vastavalt toetuseks ÜF-ist  569 772 eurot (59%) ja omaosaluseks Vallalt 395 944 eurot (41%). AS Valga Vesi ülesandeks on projekti nõutekohane ja tähtaegne elluviimine. Vastavad hanked ja tööd nende alusel, korraldame ning viime läbi 2019 ja 2020 aasta jooksul. Projekt peab täies mahus olema ellu viidud 31. detsembriks 2020 ja selle tulemusel uueneb tänavavalgustus järgmistes külades ja alevikes: Kaagjärve, Lüllemäe, Riisali, Koikküla, Laatre, Tsirguliina, Tagula, Priipalu, Õru ja Õruste 

Täname kõiki, kes projekti koostamisel operatiivselt kaasa lõid ja sellega taotluse tähtaegse esitamise tagasid ning väga konstrukiivset tänavavalgustuse projekti meeskonda KIK-ist!


Uudiste arhiiv
Greaton CMS