AS Valga Vesi on aktsiaselts ning lähtub oma tegevuses aktsiaseltsile õigusaktides esitavatest õigustest ja kohustustest. Kõik Valga Vesi AS aktsiad kuuluvad Valga linnale ja sellest tulenevalt on aktsiaseltsi üldkoosolekuks Valga Linnavalitsus, mis antud hetkel on viieliikmeline. Üldkoosolek juhib ettevõtet läbi nõukogu, mille strateegilisi otsuseid viib ellu ettevõtte juhatuse liige. Ettevõtte nõukogu on seitsmeliikmeline ning juhatus on üheisikuline.

 

Meie ettevõtte põhilised majandustegevused on:

Ettevõtte struktuur:

  • tootmisosakonnas töötab kokku 10 töötajat ning seda juhib tootmisjuht. Osakond tegeleb vee- ja kanalisatsiooniga seonduvate teenuste osutamisega.

  • lepingu alusel teenindatavates valdades on operatiivsemaks toimimiseks rakenduses  kohalikud veevärgi kontrolörid – 2 töötajat

  • ettevõtte juhtimise, müügi- ja arveldustöödega on seotud 4 töötajat

  • tänavavalgustuse hooldusega on seotud 2 töötajat

  • kodukorda hoiab 1 majandustööline

Kokku töötab AS Valga Vesi äriüksuses koos juhatajaga 19 inimest.

 

 

 

Greaton CMS