PROJEKTID

VALGA LINNA REOVEE PEAPUMPLA REKONSTRUEERIMINE

Projekt nr Struktuuritoetuse registris: 2014-2020.7.01.16-0016

 

Projekti eesmärgiks on Valga linna reovee peapumpla kompleksne rekonstrueerimine, et tagada reoveepumpla ja sellega seonduvalt reoveepuhasti puhastusprotsessi nõuetekohane häireteta toimimine ning vältida pumpla võimalikust avariist tingitud keskkonnakahju.

 

Greaton CMS