Kiire info
välistrasside avariidest
telefonil 523 4563


VASTAME ÖÖPÄEVARINGSELT

VIIMASED UUDISED

20 mär

TSIRGULIINAS ON KORRAGA KÄIMAS NII VEEMAJANDUS- KUI KA TÄNAVAVALGUSTUSPROJEKTI EHITUSTÖÖD
 

Sel nädalal alustas Tsirguliina veemajandusprojekti projekteerimis-ehitushanke võitnud Wesico Infra OÜ/Wesico Project OÜ vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustöödega.

Esimene brigaad alustas töödega Kase tänaval, kuhu paigaldati kanalisatsioonikaev. Edasi liigutakse kaevamistega Kase ja Kesk tänava ristmikuni.

Järgmisel nädalal lisandub ka teine brigaad ning hakatakse kaevama Kase tänavalt teisele, s.t Kooli tänava poole. Aprillikuus ehitustööde tempo kasvab.

Juba olemasolevate vee- ja kanalisatsiooniteenust omavate klientideni jõudes teavitatakse planeeritavatest veekatkestustest nädal ette.

 

Projekti „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018“ raames on välja vahetatud valgustid Raudtee tänaval. Kaevamistööd toimuvad Kooli ning Kesk tänaval ning sealt liigutakse edasi kuni Raudtee tänavani. Siis jäävad selle projekti raames tehtavad tööd veidi ootele, et teha ruumi vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitusele.

Palume Tsirguliina elanike mõistvat suhtumist projektide raames tehtavate tööde ajal tekkivate ebamugavuste tõttu. Samuti palume tööpiirkonnas liigeldes olla tähelepanelikud ning järgida liikluskorraldusmärke.

 

 

13 mär

AS VALGA VESI KONTORI UKSED ON ALATES 16.MÄRTSIST SULETUD

Seoses Eesti Vabariigi Valitsuse poolt eriolukorra väljakuulutamisega tulenevalt viiruse COVID-19 levikust on alates esmaspäevast, 16.märtsist 2020 kuni vastava teateni AS Valga Vesi kontori uksed klientidele suletud. 

Endiselt saab meie poole pöörduda telefonitsi numbril 766 1159 ning meilitsi valgavesi@valgavesi.ee

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

 

03 mär

PROJEKTIDE ELLUVIIMINE KOGUB HOOGU

AS-l Valga Vesi on hetkel käimas kaks suuremat projekti.

Tsirguliina veemajandusprojekti raames on alustatud reoveepuhasti ehitustöödega. Valmis on ehitatud raudbetoonist protsessimahutid ja läbi on viidud nende veepidavuse test. Puhasti ehitustöödega planeerime jätkata aprilli teises pooles.

Torustikutööde alustamiseks on ehitusloa taotlus vallale esitatud ning nende ehitusega loodame alustada koheselt peale loa väljastamist vallavalitsuse poolt.

Kogu projekti lõpptähtaeg on 2020.aasta detsembris.

Projekti rahastatakse siseriikliku keskkonnaprogrammi (78,19%) ja AS Valga Vesi (21,81%) vahenditest. 

                                                            

Projekti „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018“ raames tehtavate ehitustöödega on alustatud Laatres ja Õrus. Hetkel toimuvad maa-alused tööd - kannude paigaldamine, metallpostide ülesseadmine ning õhuliinide asendamine uute maakaablitega kaeve- või puurimismeetodil. Enamasti vanad betoonpostid demonteeritakse, välja arvatud juhud, kui tegu on ühiselt kasutatavate aga Elektrilevile kuuluvate postidega.

Kaevejäljed ja muud pinnasevigastused taastatakse kevadel sobivate ilmastikutingimuste saabumisel.

Projekti lõpptähtaeg on samuti detsember 2020.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (59%) ja Valga valla (41%) vahenditest.

06 jaan

JOONISTUSVÕISTLUSE VÕITJA ON KRISTINA ILJIN

AS Valga Vesi kutsus järjekordselt eelkooliealisi lapsi osa võtma Lõuna-Eesti Postimehe poolt korraldatud joonistusvõistlusest "Mina märkan!"

Seekord oli meie teemaks VEEHALDJAD ning võidutöö kaunistab 2020.a märtsikuu Lõuna-Eesti Postimehe kalendrit. 

Võitjaks osutus Walko lasteaias Cipollino rühmas käiva 6-aastase Kristina Iljini joonistus, mida saab näha SIIN.

 

Veenäitude teatamine

 

Avariitelefonid

Välistrasside avariid 24h: 

5234563

Tänavavalgustuse rikked: 

53080253 

 

Plaanilised veekatkestused

Hetkel plaanilisi veekatkestusi pole.                       

                 

 

Võta meiega ühendust

Anname endast parima, et leida Teie murele või ettepanekule lahendus.

 

Greaton CMS