24.01

VALGA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2022-2035

19.jaanuaril toimunud Valga Vallavolikogu istungil kinnitati uus Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, sedapuhku aastateks 2022-2035.

Kava enda ja joonistega saab tutvuda SIIN.