06.10

PEDELI 4.PAISJÄRVE TÄNAVAVALGUSTUSE TÖÖD ON TEOSTAMISEL

Pedeli 4.paisjärve kergliikustee äärde, täpsemalt lõigul Pika tänava sillast kesklinna poole ja mis on hetkel veel pime, ehitab vastava hanke võitja Kagu Elekter OÜ tänavavalgustuse, millega tagatakse puhkealal ohutu ja turvaline liiklemine ning nõuetekohane ja kaasaegsete lahendustega tänavavalgustus.

Hetkel on käimas kaevamistööd kannude ning elektrijuhtmestiku paigaldamiseks. Loodetavasti tarnitakse ka tänavavalgustuspostid ning- lambid õige pea ning õhtused jalutajad, sportijad ning jalgratturid saavad liikuda turvaliselt ning olla ka teistele nähtavad.

Projekti rahastab Valga Vallavalitusus 42 350 euroga vastavalt 21.09.2021 Rahandusministeeriumi  investeeringutoetuse taotluste rahuldamise otsusele nr 143.