Alates 01.01.2024 kehtivad teenustöödele uued hinnad:

LISATEENUSTE HINNAKIRI - Valga Vesi AS

 

Välistrasside avariid 24h

Tänavavalgustuse rikked

Uudised

Puhta joogivee kasutamine kastmiseks on väärtusliku loodusressursi raiskamine. Üleüldine suund on võtta selleks kasutusele muud lahendused, lihtsaimaks ning odavaimaks viisiks on on koguda vihmavett tavalisse veemahutisse, mis on paigaldatud/ ühendatud vihmaveerenniga.

Tallinna Vee kodulehel on lihtsalt ning kokkuvõtlikult ära toodud viis lihtsat lahendust, millest šnitti võtta, lugeda saab täpsemalt SIIT.

Tõsisematele huvilistele on kättesaadav Eesti Maaülikooli publikatsioon "Looduslähedased sademeveesüsteemid : Eesti kliimasse sobivate säästvate sademeveelahenduste käsiraamat".

15.märtsil 2024 jõustus määrus ebaseaduslikult kasutatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse mahu ning maksumuse määramise korra kohta, mis kehtestati  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 43 lõike 3 alusel ning mida rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.juulist 2023.

Teenuse all mõistetakse siin ebaseaduslikult tarbitud joogivee kogust ning ebaseaduslikult ärajuhitud reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee kogust.

 

Välistrasside avariid 24h

Tänavavalgustuse rikked